0908.192.689

Lắp ghép - Mô hình

Lốc Xoáy Thần Tốc – Lloyd

329,000 

Lắp ghép - Mô hình

Lốc Xoáy Thần Tốc – Jay

329,000 
329,000 
-20%

Lắp ghép - Mô hình

Sa Mạc Sấm Sét

839,000  671,000 
-20%

Lắp ghép - Mô hình

Mỏ Neo Phản Lực

99,000  79,000 
-20%
799,000  639,000 
-20%

Lắp ghép - Mô hình

Phi Cơ Diễu Hành

699,000  559,000 
-20%

Lắp ghép - Mô hình

Xe Bánh Xích Dọn Tuyết

899,000  719,000 
-20%

Lắp ghép - Mô hình

Cứa Hỏa Bến Tàu

599,000  479,000 
-20%

Lắp ghép - Mô hình

Máy Đục Đá

599,000  479,000 
-20%

Lắp ghép - Mô hình

Thuyền Hơi Tẩu Thoát

399,000  319,000